ระบบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ *ปฏิวัติสลับฉาก*

01/01/2010 at 10:34 am (หนังสือ)

บท: ดารณี รวีโชติ
นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 ถึงปัจจุบัน ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการฉีกรัฐธรรมนูญมากที่สุด ข้ออ้างการฉีกรัฐธรรมนูญก็วนเวียนแต่ข้อกล่าวหาว่าผู้นำรัฐบาลไม่จงรักภักดี และทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อถกเถียงในการร่างรัฐธรรมนูญก็วนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิมๆ

กลัวแต่จะกระทบอำนาจพระมหากษัตริย์ และกลายเป็นระบบประธานาธิบดี จนไม่สามารถจะเกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ ภาวะความปั่นป่วนของบ้านเมืองเช่นนี้ถูกขนานนามว่า “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ” แท้จริงคือระบอบอะไรกันแน่?

1 ปฏิวัติสลับฉากประชาธิปไตย
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการฉีกและร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 หากนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบันนี้ ก็เฉลี่ยอายุของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับประมาณฉบับละสี่ปี

ซึ่งก็ใกล้เคียงกับอายุของรัฐบาลแต่ละสมัย เพราะนายกฯ คนปัจจุบันคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 เฉลี่ยระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ ก็ใช้นายกรัฐมนตรีเปลืองมากคือเฉลี่ยสามปีเศษต่อหนึ่งคน ในขณะที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ

ทั่วโลกทุกประเทศจะกำหนดให้ผู้นำรัฐบาลมีอายุในการบริหารสมัยละสี่ปีเป็นอย่างน้อย เพื่อให้การบริหารประเทศชาติมีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร แต่อายุรัฐบาลของประเทศไทยมีอายุสั้นกว่ามาตรฐานอายุของรัฐบาลทุกประเทศในโลก

และล่าสุดได้ทำลายสถิติโลกคือในปี 2551 ปีเดียวประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี 4 คน คือ 1.พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์(ม.ค.-ก.พ.), 2.นายสมัคร สุนทรเวช(ก.พ.-ต.ค.), 3.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์(ต.ค.-ธ.ค.) และ 4.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(ธ.ค.-ปัจจุบัน)

ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของราษฎร ก็เมื่อระบบการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพแล้ว ระบบเศรษฐกิจของไทยจะมีเสถียรภาพได้อย่างไร ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลตลอดระยะเวลา 70 กว่าปีของประชาธิปไตยไทย

ได้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของราษฎรเป็นอย่างมาก เมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่ ผู้คนหิวโหย การฉกชิงวิ่งราว ปล้นฆ่าชิงทรัพย์ จึงเป็นวิถีชีวิตปกติของสังคมไทย รวมตลอดถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยราษฎรผู้ทุกข์ยากคนยากคนจนที่

ปากท้องหิวไม่สามารถจะดำรงชีวิตตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ได้ ต่างก็พากันบุกรุกป่าสงวน ที่ภูเขาชายทะเล รวมตลอดถึงพื้นที่ทางเดินเท้า หาบเร่แผงลอยของชีวิตคนในเมืองก็ไม่อาจจะบังคับให้เป็นไปตามระบบกฎหมายได้ด้วยปัญหาความยากจนของผู้คน

แต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกนำมาอธิบายใหม่ว่าเป็นลักษณะพิเศษของคนไทยที่ไม่เหมือนกับผู้คนชาติใดๆ ในโลกนี้ว่า “ทำอะไรได้ตามใจคือไทยแท้” นั่นก็คือผู้ปกครองรัฐได้กล่าวหาราษฎรว่าเป็นสันดานของคนไทยที่ไม่มีระเบียบแบบแผน ชอบทำอะไรตามใจตัวเองนั่นเอง

ทั้งที่แท้จริงแล้วต้นตอของวิถีชีวิตทั้งหมดมาจากปัญหาที่ระบอบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่ได้สร้างความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลจนสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสะสมมานานเกือบศตวรรษแล้วยังไม่อาจจะแก้ไขได้

จึงทำให้สภาวะสังคมไทยเกิดภาวะความไร้ระเบียบ เกิดความปั่นป่วนถึงขั้นกลายเป็นประเทศแห่งมิคสัญญี ในขณะที่ประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลกกำลังพัฒนาจัดระเบียบประเทศของตนให้ก้าวเข้าสู่ประเทศที่ทันสมัยด้วยการสร้างความเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ

และสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบสังคม แต่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพพื้นฐานในด้านการพัฒนาดีกว่าอีกหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนกลับกลายต้องเป็นประเทศที่ล้มลุกคลุกคลานพายเรือวนอยู่ในอ่างเช่นนี้ ซึ่งหากยังเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไป

ประเทศไทยเราจะได้พบความจริงว่าในอนาคตอันไม่ไกลเราจะถอยหลังมาเป็นเพื่อนกับประเทศพม่าและก้าวไม่ทันประเทศเพื่อนบ้าน แม้แต่ลาวและกัมพูชา ท่านจะยอมให้ประเทศไทยของเราเป็นเช่นนั้นหรือ?
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: