*วังเข้มแข็งเป็นภาวะวิสัยทางประวัติศาสตร์*

26/01/2010 at 8:57 pm (หนังสือ)


บท: ดารณี รวีโชติ
นักการทหารและปัญญาชนไทยส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นโอกาสที่จะหลุดพ้นจากระบบเผด็จ การทหารในอดีตได้ส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจเข้าป่าไปร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย ด้วยหวังที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยมวลชนด้วยมือของราษฎรเอง

แต่อีกส่วนหนึ่งก็ โผเข้าสวามิภักดิ์ต่อวัง ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อินโดจีนในยุคสงคราม เย็นอำนาจเผด็จการทหารได้สร้างความหวาดกลัวโดยก่อตัวมายาวนานตั้งแต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม นำประเทศชาติเข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

และเมื่อเผด็จการทหารจอมพล ป.ล้มลง เผด็จการทหารจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก็สืบต่ออีก ความโหดร้ายของเผด็จการทหารได้ปรากฏชัดเจนเช่นการลอบฆาตกรรมศัตรูทางการ เมือง กรณีการฆ่านายเตียง ศิริขันธ์ รัฐมนตรีและคณะ, ที่ทุ่งรังสิตโดยอ้างข้างๆ คูๆ

ว่าเกิดจากการแย่งชิงตัวรัฐมนตรีที่ถูกจับกุมตัวเป็นนักโทษในขณะนั้น โดยกลุ่มโจรจีนเข้าแย่งชิงตัวและถูกลูกหลงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และเหตุการณ์ลอบทำร้ายอื่นๆ อีกมากจนทำให้กลุ่มปัญญาชนและนักการทหาร อย่างเช่น พ.ท.โพยม จุลานนท์

(บิดาพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน) ได้ร่วมทำการยึดอำนาจจากจอมพล ป.แต่ไม่สำเร็จจึงกลายเป็นกบฏที่มีชื่อในประวัติศาสตร์ว่า “กบฏเสนาธิการ” และได้ตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองเข้าสู่ เขตป่าเขาชนบท ร่วมสมทบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2485 ไว้ก่อนแล้ว และจัดตั้งกองกำลังทหารในนาม “กองทัพปลดแอกประชาชนไทย” เข้าต่อสู้กับรัฐบาลโดยใช้นโยบายชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองในที่สุด และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2508 เปิดฉากใช้กำลังอาวุธอันเป็นสัญญาณของสงครามประชาชนที่บ้านนาบัว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โดยมีการเรียกขานเชิงสัญลักษณ์ของวันที่ 7 สิงหาคม ว่า “วันเสียงปืนแตก” ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทยด้วยนโยบายทาง เศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมที่สุดที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนำเสนอแก้ ปัญหาของชาวนาคนยากคนจนที่ไม่มีที่ดินทำกินคือ “การปฏิวัติที่ดิน”

เป็นผลให้มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งไม่เคยมีการเคลื่อนไหวทางการ เมืองใดๆ ที่เป็นระบบพรรคการเมืองในประเทศไทยที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีระบบการจัดตั้งที่เข้มแข็ง เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ฯ นี้ในประเทศไทยมาก่อนเลย อีกทั้งการก่อตัวของสงครามประชาชนดังกล่าว

ก็เชื่อมต่อขบวนการคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน และขบวนการคอมมิวนิสต์สากล ซึ่งเป็นกระแสความขัดแย้งของโลกในยุคสงครามเย็นที่แบ่งโลกเป็นสองค่ายระบบ เศรษฐกิจการเมืองคือค่ายสังคมนิยม ที่มีรัสเซียและจีนเป็นผู้นำ กับค่ายทุนนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ

ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับความขัดแย้งของโลกเช่น นี้ ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต่อ ต้านการขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสต์สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเชื่อใน “ทฤษฎีโดมิโน”

ว่าเมื่อประเทศในอินโดจีนถูกเปลี่ยนระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศไทยก็จะ ได้รับผลกระทบโดยเปลี่ยนเป็น “คอมมิวนิสต์” ด้วย และจะเกิดผลกระทบต่อๆ ไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเหมือนกับตัวโดมิโนที่ล้มลงต่อๆ กันไป ด้วยเหตุนี้สหรัฐอเมริกาจึงยื่นมือมาจับกับระบอบเผด็จการทหารในยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

และหนุนสถาบันกษัตริย์ที่มีวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนานให้สูงเด่นขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นสถาบันหลักของชาติในการต่อ ต้านการขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นความลงตัวที่สอดคล้องกันของผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างฝ่ายเจ้า และฝ่ายทหาร

เพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะโค่นล้มอำนาจทั้งสองฝ่าย เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ระบบสังคมนิยมตามอุดมการณ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งของโลกดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ในประเทศไทยที่กำลังฟื้นชีวิตจากการเสื่อมทรุดลงหลังเหตุการณ์การปฏิวัติ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 เกิดความเข้มแข็งขึ้นด้วยการอัดฉีดของสหรัฐอเมริกาอีกทางหนึ่งเพื่อให้ทรง พลานุภาพและจูงใจอำนาจฝ่ายทหารให้สยบต่อฝ่ายเจ้า สหรัฐอเมริกาก็หนุนช่วยงบประมาณทางการทหารอย่างมหาศาลให้แก่รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ที่มีทิศทางสนับสนุนฝ่ายเจ้าด้วย โดยในขณะนั้นสหรัฐอเมริกาไม่สนใจว่ารัฐบาลจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ เพราะสถานการณ์โลกในขณะนั้นเป็นสถานการณ์ทางการทหารที่กำลังเผชิญหน้ากัน หลังจากเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยเหตุนี้อำนาจของฝ่ายเจ้าจึงขยายตัวครอบงำสังคมไทย และพัฒนาบทบาททางอำนาจเด่นชัดขึ้นจนกลายเป็น “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” อยู่ในขณะนี้

Ù นายดิ่น ท่าราบ เป็นตาของ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีสมัย คมช.และดำรงตำแหน่งองคมนตรีปัจจุบัน
Ù ประกาศ ของกรมโฆษณาการ คำพิพากษาศาลพิเศษ พ.ศ.2482 เรื่องกบฏ หน้า 16-17 (พระนคร : โรงพิมพ์พาณิชศุภผล)

Ù ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อใด? นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าน่าจะเริ่มต้นเมื่อรัชกาลที่ 4 ได้ลงนามในสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับเซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง เอกอัครราชทูตจากสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ.2398 ที่เรียกว่า สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง

Ù ทิพยวรรณ บุญแท้ 2528 หน้า 133-134 “ความคิดทางการเมืองของปรีดี พนมยงค์ ระยะเริ่มแรก(พ.ศ.2443-2477) วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ù ชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นายปรีดี ต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นเพื่อเป็นฐานของระบอบประชาธิปไตย แต่สุดท้ายก็ถูกวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลนายของกษัตริย์ครอบงำอีก ด้วยวัฒนธรรมพระราชทานปริญญาบัตรที่มีความสำคัญสูงสุดของการศึกษายิ่งกว่า ความรู้จากการเรียน และการมีงานทำ

Ù ฟรี เพรส (นามแฝง) 2493, หน้า 17 ใน “นักการเมืองสามก๊ก ตอนที่ 2” (พระนคร: โรงพิมพ์เอกการพิมพ์)
Ù สรร ใจ แสงวิเชียร และวิมลพรรณ ปิตธวัชชัย 2517. หน้า 5 “กรณีสวรรคต 9 มิถุนายน 2489” (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์)

Ù นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เขียนประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1 ที่วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์และราชวงศ์อย่างรุนแรง และเป็นที่ชิงชังของราชสำนัก และต้องลี้ภัยในกรณีลอบปลงพระชนม์ ไปอยู่ต่างประเทศตลอดชีวิต ล่าสุดพำนักอยู่ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส และไม่อาจจะกลับมาตายในผืนแผ่นดินไทยได้ คงกลับมาได้เฉพาะกระดูกเท่านั้น

ÙÙ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2550.หน้า 56 “แผนชิงชาติไทย” พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพ: บริษัท พี.เพรส. จำกัด)
Ù สมุทร สุรักขกะ 2507.หน้า 364 “ปฏิวัติไทยและรัฐประหารสมัย 2489 ถึง 2507 (พระนคร: สื่อการพิมพ์)

Ù บันทึก สำเนาจดหมายขอขมาของนายตี๋ ศรีสุวรรณ ดูรายละเอียดในหนังสือ “ผู้วางแผนปลงพระชนม์ ร.8 ตัวจริง” สุพจน์ ด่านตระกูล 2551 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ ตถาตา พับลิเคชั่น จำกัด)
Ù ผิน ชุณหะวัณ,จอมพล 2513 “ชีวิตกับเหตุการณ์” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพจอมพลผิน ชุณหะวัณ (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์), 2516

Ù รัศมี ชาตะสิงห์ 2521 หน้า 384 “บทบาทพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ในฐานะนายกรัฐมนตรี 6 ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ù สุตมัย ศรีสุข 2510.หน้า 80 ในหนังสือ “ฯพณฯ พลโทหลวงกาจสงคราม (นายพลตุ่มแดง) ยังไม่ตาย” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ท.กาจ กาจสงคราม 20 เมษายน 2510 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสื่อสารทหาร)

Ù สิริรัตน์ เรืองวงษ์วาร 2521.หน้า 359 “บทบาททางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึง 2491” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ù หนังสือพิมพ์ศรีกรุง 12 พฤศจิกายน 2490
Ù แมลงหวี่(นามแฝง) 2490 หน้า 72,”เบื้องหลังประวัติศาสตร์ทางการเมืองของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช” (พระนคร:ไทยวัฒนาพานิช),2511

Ù เฉลิม มะลิลา 2517 หน้า 139 “รัฐประหาร พ.ศ.2500 ในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์แผนกวิชาภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ù ประ ยุทธ สิทธิพันธ์ 2507 หน้า 58 “ชีวิตและงานของจอมพลสฤษดิ์” (ธนบุรี :สำนักพิมพ์กรุงธน)

Ù ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ สายธารประวัติศาสตร์ฯ หน้า 86
Ù ไทยน้อย และ กมล จันทรสร 2500, หน้า 337 “วอเตอร์ลูของจอมพลแปลก” (พระนคร: แพร่วิทยา)
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: