*เข้าสู่สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่โดยกฎหมาย*

06/02/2010 at 8:41 pm (หนังสือ)


บท: ดารณี รวีโชติ
รัฐประหาร 16 กันยายน 2500 เป็นเส้นแบ่งทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะยืนยันให้เห็นถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ไทยว่า

มีอยู่จริงโดยวัฒนธรรมและโดยกฎหมายอย่างสมบูรณ์ นับตั้งแต่ถูกยึดอำนาจไปเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 ก็คือการยึดอำนาจทางการเมืองที่ถูกช่วงชิงไป กลับคืนมาสู่ราชสำนักโดยปรากฏหลักฐานจากเหตุการณ์การโค่นล้มรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม

ซึ่งถือเป็นการสิ้นเชื้อสายพันธุ์คณะราษฎรเมื่อ 16 กันยายน 2500 โดยพระมหากษัตริย์ได้แสดงพระองค์อย่างเปิดเผยในประกาศพระบรมราชโองการตั้ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร โดยไม่มีผู้ใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่แสดงออกทางอำนาจการเมืองด้วยพระองค์เองโดยไม่มีผู้ใด มารับผิดชอบแทน ซึ่งผิดจากแนวทางของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และโดยกฎหมายจึงถือว่าระบอบการปกครองของไทย

ได้กลับมาสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชนับแต่นั้นแล้ว, รายละเอียดของพระบรมราชโองการที่แสดงถึงพระราชประสงค์ที่มีต่อการยึดอำนาจ ว่า “ประชาชนทั้งหลายจงอยู่ในความสงบ และให้ข้าราชการทุกฝ่ายฟังคำสั่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

เมื่อพิจารณาจากตัวนายกรัฐมนตรีคือนายพจน์ สารสิน ก็เห็นชัดเจนว่าพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริงนับแต่นั้น เพราะนายพจน์ที่ขึ้นเป็นนายกฯ คนที่ 9 นี้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดราชสำนัก

ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนามสกุลนี้ยังรับใช้ใกล้ชิดราชสำนักต่อเนื่องกันมา ถึงปัจจุบันคือ นายอาสา สารสิน ในฐานะราชเลขาฯ นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานคำสัมภาษณ์ของพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ยืนยันชัดเจนว่ากษัตริย์เป็นผู้หนุนหลังการยึดอำนาจของ

จอมพลสฤษดิ์ โดยนายเผ่าให้สัมภาษณ์ที่กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2500 ขณะลี้ภัยว่า “รัฐประหารครั้งนี้เป็นที่คาดและทราบกันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่มีใครคิดจะสู้กับทหารและกษัตริย์”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: