*แปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือแปรประโยชน์เจ้าและสหภาพฯ*

22/02/2010 at 6:04 am (หนังสือ)


บท: ดารณี รวีโชติ
ในยุคโลกไร้พรมแดน รัฐวิสาหกิจมิได้เป็นพียงบริการสาธารณะ แต่รัฐวิสาหกิจได้กลายเป็นต้นทุนพื้นฐานทางการผลิตของสินค้าทุกชนิด โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ดังนั้นการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ต้องมีต้นทุนต่ำสุด แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่จากความเป็นจริงรัฐวิสาหกิจก็คือ “ระบบราชการภาคธุรกิจ” ที่การบริหารจัดการไม่ได้แตกต่างจากระบบราชการไทยที่เป็นระบบขุนนางเลย จะเห็นได้ว่าข้าราชการนั้นเวลาบริการประชาชนผู้ไม่มีเส้นสายจะอืดอาดล่าช้า แต่จะบริการคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ด้วยความรวดเร็ว

และยิ่งถ้าเป็นการบริการราชสำนักก็จะยิ่งรวดเร็วเป็นพิเศษ ซึ่งระบบงานรัฐวิสาหกิจก็เป็นเช่นนี้ระบบงานรัฐวิสาหกิจจึงมีลักษณะเป็นธุรกิจคล้ายธุรกิจเครือข่ายของราชสำนัก ที่ต้องบริการราชสำนักเป็นอันดับแรก โดยพนักงานรัฐวิสาหกิจก็คล้ายกับขุนนางที่ได้เงินเดือนโดยไม่ให้ความสนใจต่อ

ลูกค้าที่เป็นประชาชน การบริการประชาชนจึงเป็นงานรอง และยิ่งรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะผูกขาดด้วยแล้ว ประชาชนจึงกลายเป็นผู้ขอ “ส่วนบุญ” ในการรับบริการจากกิจการไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ ดังจะเห็นได้เมื่อไปขอรับบริการก็จะต้องนั่งคอย

และคอยรับอารมณ์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย และเพื่อให้ฝังลึกความรู้สึกแบบขุนนางเช่นนี้แก่ทุกคนในองค์กรรัฐวิสาหกิจ ก็ได้สร้างวัฒนธรรมการสร้างแรงจูงใจว่าใกล้ชิดราชสำนักด้วยการมอบเครื่องราช อิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย

และคณะกรรมการหรือบอร์ดส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการประจำเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากปลัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เงินเดือนสูง เบี้ยประชุมแพงๆ อย่างน้อยประชุมครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ดังนั้นทุกคนจึงมีวัฒนธรรมที่ต้องขึ้นต่อราชสำนักเช่นเดียวกับข้าราชการ

ดังนั้นในทำนองเดียวกันเมื่อ ราชสำนักต้องการประโยชน์เป็นส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย รัฐวิสาหกิจก็มีหน้าที่จะต้องควักเงิน และประโยชน์ต่างๆ มากมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงกำไรขาดทุน เพราะทุนทั้งหมดเป็นของรัฐ ดังตัวอย่างที่เห็นซึ่งเป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลาย

เป็นความเคยชินของสังคมไปแล้ว เช่น การเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของการบินไทยและกองสลากในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง “สุริโยทัย” เพื่อเชิดชูการเป็นวีรสตรีของสมเด็จพระราชินีในสมัยอยุธยาที่ยอมเสียสละ ชีวิตเพื่อช่วยพระสวามีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรม ราชินีนาถ,

การแปรพระราชฐานไปพักผ่อนตามพระราชวังต่างๆ ตามเขื่อนและตามภูเขาก็เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เจ้าของสถานที่ที่จะต้องควักเงินมาจ่าย หรือการบริการเครื่องบินเพื่อการเสด็จประพาสของพระเจ้าอยู่หัว รัชทายาท และข้าราชบริพารทั้งหมด

ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งโดยเสด็จในงานราชการและเป็นการส่วนพระองค์ ดังนั้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงเป็นการนำรัฐวิสาหกิจเข้าสู่กลไกการตลาด คือจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งกำไรขาดทุนในระบบธุรกิจของระบอบทุนนิยม

โดยไม่อาจจะควักเงินไปใช้ตามชอบใจ หรือบริการที่ไม่มีข้อจำกัดแบบที่เป็นอยู่ในรูปแบบเดิมๆ ได้ เพราะต้องถูกควบคุมเข้มงวดขึ้นจากกลไกผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการแปรรูปจึงเป็นการกระทบต่อประโยชน์ราชสำนักโดยตรง แต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และต่อการผลิตของประเทศในโครงสร้างของโลกยุคไร้พรมแดนที่มีการแข่งขันกันทาง การค้าที่เข้มข้นเหมือนการทำสงคราม
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: