*ทักษิณ คือ ตากสิน กลับชาติมาเกิด*

28/02/2010 at 6:43 am (หนังสือ)


บท: ดารณี รวีโชติ
การโจมตีใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้กระทำกันอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และเหตุผลทางไสยศาสตร์ โดยกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ได้ผนึกกำลังกับเครือข่ายราชสำนักสร้างข้อมูล เพื่อให้ราชสำนักและประชาชนเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่า พ.ต.ท.ทักษิณ

เป็นอันตรายต่อราชสำนักอย่างแน่นอนเพื่อผู้เสียประโยชน์ทางการเมืองรวมทั้ง พรรคประชาธิปัตย์จะได้ใช้ความหวาดระแวงสงสัยเป็นเครื่องมือในการหาผล ประโยชน์ทางการเมือง โดยกระทำถึงขนาดกล่าวให้ร้ายว่า“ทักษิณ คือพระเจ้าตากสิน กลับชาติมาเกิด เพื่อทวงคืนราชบัลลังก์”

เรื่องของพระเจ้าตากสินเป็นรอยด่างของราชวงศ์จักรีเนื่องจากพระเจ้าตากสิน เป็นคนเชื้อสายจีน (ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยในขณะนี้) ที่เสียสละกู้ชาติบ้านเมืองในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ต้องเสียเมืองให้แก่พม่า แต่ได้ถูกต้นราชวงศ์จักรีคือนายทองด้วงในขณะนั้นยึดอำนาจประหารพระเจ้า

ตากสินพร้อมลูกเมียทั้งหมดอย่างโหดร้าย และตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ราชวงศ์จักรี ปกครองโดยมีเครือญาติสืบต่อราชวงศ์จนถึงปัจจุบัน เรื่องราวของพระเจ้าตากสินจึงกลายเป็นความไม่เป็นธรรมที่คนไทยเชื้อสายจีน ได้รับจากราชวงศ์จักรี และจนถึงวันนี้คนไทยเชื้อสายจีนยังถูกกีดกันด้วยระเบียบข้อบังคับในการรับ

ราชการทหาร และตำรวจ ด้วยเหตุนี้เรื่องราวของพระเจ้าตากสินจึงเป็นภาพหลอนของราชวงศ์จนถึง ปัจจุบันหากพิจารณาด้วยเหตุผลในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าถึงขั้นมนุษย์เดินทางไปเหยียบดวง จันทร์ได้แล้ว ก็ถือได้ว่าเป็นคำกล่าวโจมตีที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่ง

แต่ปรากฏความจริงว่าในราชสำนักของไทยและประชาชนหัวโบราณที่เกาะติดอยู่กับ เครือข่ายสำนักสงฆ์และสำนักเทพพวกทรงเจ้าเข้าผีจำนวนมากยังคงเชื่อเรื่องการ กลับชาติมาเกิดของบุคคลตามวัฒนธรรมความเชื่อโบราณของศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธสายอวิชชาอย่างมาก

ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงเชื่อเช่นนั้นจริงๆ ซึ่งพระองค์เคยแสดงทรรศนะต่อข้าราชบริพารจนเป็นที่ล่วงรู้กันทั่วบ้านทั่ว เมืองว่าพระองค์คือสมเด็จพระศรีสุริโยทัยกลับชาติมาเกิด และในชาตินี้พระองค์ก็จะเป็นผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระสวามีอีก

และก็มีหลักฐานสนับสนุนถึงความเชื่อของพระองค์ต่อสาธารณชนอีกก็คือพระองค์ ได้มีพระราชดำรัสให้สร้างภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการ ภาพยนตร์ไทยโดยลงทุนหลายร้อยล้านบาทเรื่อง “สุริโยทัย” เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เมื่อครั้งเป็นเอกอัครมเหสีที่ใสช้างออกขวางพระเจ้าแปรแห่งกรุงหงสาวดี

จนถูกพระแสงของ้าวฟันจนสิ้นพระชนม์บนคอช้าง เพื่อปกป้องพระสวามีด้วยโครงสร้างวัฒนธรรมความเชื่อแบบโบราณที่ฝังลึกดังกล่าวข้างต้นทำให้การ เคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทยได้หยิบฉวยวัฒนธรรมความเชื่อนี้มาหา ประโยชน์กันอยู่เสมอ ดังนั้นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลในการเมืองฝั่งตะวันตกก็กลายเป็นเรื่องที่มี

เหตุผลของการเมืองฝั่งตะวันออก โดยกล่าวหาว่า “ทักษิณ คือพระเจ้าตากสิน กลับชาติมาเกิด เพื่อมาทวงคืนราชบัลลังก์” จึงกลายเป็นเรื่องที่เชื่อกันจริงจังขึ้นมาในราชสำนักและในหมู่มวลชนที่เป็น พวกคนหัวโบราณ โดยให้เหตุผลกันเป็นตุเป็นตะว่าการออกเสียงชื่อก็คล้ายกันและหากสะกดชื่อ เป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนเหมือนกันว่า

“TAKSIN” อีกทั้งทักษิณและตากสินก็เป็นคนภาคเหนือและมีเชื้อสายจีนเหมือนกัน และภาพวาดของพระเจ้าตากสินที่มีปรากฏมาแต่โบราณก็มีโครงหน้าเป็นรูปสี่ เหลี่ยมคล้ายกับทักษิณอีกด้วย
ในการต่อสู้ของพันธมิตร นายสนธิ ได้นำจุดอ่อนของราชสำนักในเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์เหล่านี้มาขยายผล

จนกระทั่งตลอดเส้นทางการเคลื่อนไหวของขบวนการพันธมิตรฯ จึงเจือปนไปด้วยความเชื่อทางไสยศาสตร์เพื่อให้เชื่อมต่อความคิดกับราชสำนัก และเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้ราชสำนักเชื่อมั่นในขบวนการพันธมิตร และให้การสนับสนุนพันธมิตรจนถึงที่สุด

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ได้เกิดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทำไสยศาสตร์ต่างๆ นานา อยู่เสมอของขบวนการพันธมิตรฯ ระหว่างการชุมนุมประท้วง เช่น การนำผ้าอนามัยของสตรีที่เปื้อนเลือดไปวางรอบอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า เพื่อขับไล่วิญญาณภูตผีที่มาปิดล้อมดวงวิญญาณของสมเด็จพระปิยะมหาราช

ไม่ให้ออกมาช่วยบ้านเมืองให้ออกไปเสีย รวมตลอดทั้งนายสนธิ ก็ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์ใส่ชุดขาวแต่งตัวคล้ายนักบวชผู้ทรงศีลทำการพรม น้ำมนต์ไล่ภูตผีปีศาจในทำเนียบรัฐบาลขณะที่พวกเขาปักหลักพักค้างกันใน ทำเนียบและทำให้เจ้าที่เจ้าทางโกรธ

อีกทั้งทำพิธีปิดตาเทวรูปพระพรหมที่ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อไม่ให้เห็นเหตุการณ์ที่พวกเขากระทำมิดีมิร้ายในทำเนียบรัฐบาล เป็นต้น จนมีการกล่าววิพากษ์วิจารณ์กันว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้คล้ายกับเหตุการณ์ ในรัสเซีย ก่อนที่ราชวงศ์โรมานอฟจะถูกโค่นล้มเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบสังคมนิยม

โดยขณะนั้นราชสำนักรัสเซียก็เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อย่างงมงาย โดยมีนักบวชในคริสต์ศาสนานิกายออโธด๊อก ชื่อรัสปูติน เป็นผู้มีอิทธิพลครอบงำความคิดราชสำนักในขณะนั้น และสำหรับประเทศไทยปัจจุบันก็มีคนเปรียบเทียบว่านายสนธิ ลิ้มทองกุล ก็เป็นคล้ายกับ รัสปูติน ในราชวงศ์จักรี
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: