*กษัตริย์บริหารรัฐ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐ*

26/03/2010 at 7:59 am (หนังสือ)


บท: ดารณี รวีโชติ
The king can do no wrong กษัตริย์ไม่อาจจะกระทำผิดได้ ในโลกปัจจุบันคำกล่าวนี้ยังเป็นความถูกต้องอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่นประเทศอังกฤษ สวีเดน ญี่ปุ่น แต่พระมหากษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นประมุขที่เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งรัฐ

ทำหน้าที่การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างรัฐ มิได้ลงมาสู่การบริหารจัดการรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ เป็นจริงของประชาชน ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐบาลในโครงสร้างของระบบพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ของประชาชนที่มีการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลอยู่เสมอ

ตามเหตุผลและเงื่อนไขของสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา แต่พระมหากษัตริย์ของไทยมิได้อยู่ในฐานะเช่นนี้ หากแต่ทรงมีพระราชอำนาจเต็มเปี่ยมในการบริหารรัฐด้วยพระองค์เองทั้งโดยทาง ตรงและทางอ้อม เช่น บริหารงานในรูปแบบโครงการหลวงที่มีอยู่หลายร้อยโครงการ

และโครงการในสมเด็จพระราชินี เช่น โครงการดอยคำ โครงการศูนย์ศิลปาชีพ รวมทั้งโครงการในเครือราชสำนักทั้งหมดที่พระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าหลานเธอ และพระวรชายาทรงเป็นผู้บริหารจัดการหาผลประโยชน์กันเองทุกพระองค์ เช่น โครงการ to be number one

ของฟ้าหญิงอุบลรัตน์ โครงการแฟชั่นระดับโลกของพระองค์เจ้า ศิริวรรณวลี รวมตลอดถึงการเปิดร้านค้าสวนจิตรลดา ,ร้านภูฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ และที่ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งมีทั้งที่เป็นผลประโยชน์ส่วนพระองค์ และผลประโยชน์ของรัฐ ด้วยเงินลงทุนและเงินเดือนผู้ประกอบการ

ล้วนแต่เป็นเงินงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชน รวมทั้งการบริหารงานรัฐของราชสำนักที่ทำผ่านรัฐบาล ทั้งที่สั่งการโดยตรง และกำกับดูแลรัฐบาลอยู่ข้างหลัง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นนายกรัฐมนตรีทุกคนที่ต้องเทียวเข้าเฝ้ารายงาน การบริหารงานรัฐของรัฐบาลอยู่เป็นประจำ

และปัจจุบันได้พัฒนาเข้มแข็งถึงขั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้อง ปฏิบัติตามแนวนโยบายเศรษฐกิจหลักของราชสำนัก คือนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยบัญญัติชัดเจนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาตรา 83 อยู่ในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องเดิน ตามแนวทางของราชสำนัก และหากรัฐบาลจะดื้อโดยนำเสนอแนวนโยบายที่แตกต่างไปจากนี้ คณะรัฐมนตรีทุกคนก็จะมีความผิด และถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

แต่จากอำนาจบริหารเต็มเปี่ยมของราชสำนักเช่นนี้ ก็ยังคงเต็มเปี่ยมด้วยหลักการว่า The king can do no wrong เมื่อมีอำนาจบริหาร และก็ทำการบริหารด้วย แต่ยังยึดถือหลักกษัตริย์ไม่ต้องรับผิดเช่นนี้ จึงกลายเป็นช่องว่างของอำนาจบริหารที่จะกระทำอย่างไรก็ได้ตามพระราชประสงค์

โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายใดๆ รวมตลอดทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารอำนาจนั้น คือประชาชนทุกคน ก็ไม่อาจจะกล่าวตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ เพราะมีกฎหมายอาญามาตรา 112 บัญญัติรองรับหลักการ The king can do no wrong ไว้ด้วย

อำนาจราชสำนักที่ทำการบริหารรัฐในโครงสร้างประชาธิปไตย จึงหาผู้รับผิดชอบใดๆ ไม่ได้หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเวรกรรมจึงตกหนักที่รัฐบาลและประชาชนด้วยช่องว่างแห่งอำนาจ หรือการใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เช่นนี้จึงเกิดเหตุการณ์วิปริตทางการเมืองในช่วงวิกฤตการเมืองนับแต่ปี 2548 จนถึงปี 2552

เมื่อราชสำนักเกิดไม่พอใจ ตัวนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณ ชินวัตร ขึ้นมา ก็ส่งสัญญาณโดยตรงไปที่ผู้พิพากษา โดยมีพระราชดำรัสกับศาลที่เข้าเฝ้าเมื่อ 25 เมษายน 2549 จนเกิดการกระทำนอกอำนาจของศาลปกครอง และกระบวนการยุติธรรม มีการสั่งให้การเลือกตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2549

เป็นโมฆะจนเกิดความปั่นป่วนทางการเมือง ตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 รวมตลอดถึงการเกิดม็อบเส้นใหญ่ออกมาขับไล่รัฐบาลนายสมัคร และรัฐบาลนายสมชายอย่างต่อเนื่อง โดยกระทำผิดกฎหมายอย่างอุกอาจ ตั้งแต่ยึดถนน ยึดทำเนียบรัฐบาล จนถึงยึดสนามบิน

ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการใดๆ ได้ จึงกลายเป็นสิ่งแปลกประหลาดในโลกการเมืองสมัยใหม่ที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เรียกอย่างยกย่องว่า “ปรากฏการณ์สนธิ” ซึ่งได้ส่งผลต่อความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันและในอนาคต ตราบเท่าที่โครงสร้างการปกครองของไทยยังเป็นเช่นนี้ ดังนั้นการปฏิวัติโค่นล้มโครงสร้างการปกครองรัฐไทยเก่า เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: