*เหลือง-แดงต่างต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง*

02/04/2010 at 8:31 am (หนังสือ)


บท: ดารณี รวีโชติ
ในสภาวการณ์แห่งวิกฤตเศรษฐกิจที่ปิดล้อมประเทศได้ส่งผลให้ประชาชนตกงาน เกิดภาวะความอดอยากเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และจะหนักหน่วงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันไฟความขัดแย้งทางชนชาติที่ลุกไหม้อยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ก็รุนแรงและยากที่จะสงบ ก็กำลังดึงดูดงบประมาณสร้างความเสียหายให้แก่รัฐไทยเป็นอย่างมาก โดยไม่มีใครจะแก้ไขได้เพราะอำนาจการแก้ปัญหาทั้งหมดที่เป็นจริง รวมศูนย์อยู่ที่ราชสำนัก แต่ราชสำนักก็ไม่ดำเนินการใดๆ

เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติ มัวแต่วิตกกังวลต่อการดำรงอยู่ในอำนาจของตน ซึ่งเกิดความขัดแย้งและไม่ลงตัวในการผลัดเปลี่ยนรัชกาล จึงส่งผลให้กลไกของระบอบประชาธิปไตยเน่าเฟะแก้ปัญหาไม่ได้ ในขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่อาจจะพูดความจริงของต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในโครง สร้างอำนาจการเมืองได้ ด้วยถูกครอบงำทางวัฒนธรรมและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ทำให้กลุ่มคนทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงต่างงุนงงและโจมตีซึ่งกันและกันโดย

เบี่ยงเบนจากปัญหาหลักคือ “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่” กลายมาเป็นปัญหา “ทักษิณ” โดยมองข้ามราชสำนักซึ่งเป็นศูนย์รวมของปัญหาที่ทำให้ประชาชนต้องทุกข์ยาก และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทางการเมืองมาโดยตลอดตามทฤษฎีการเมืองแล้ว ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนเสื้อเหลืองและเสื้อแดงจึงเป็นเพียงปัญหาทาง ปรากฏการณ์ มิใช่เนื้อแท้ของปัญหา
เป็นกะพี้มิใช่แก่นปัญหาที่เป็นแก่นในสังคมนี่คือความขัดแย้งของราชสำนัก

สภาพความขัดแย้งของคนเสื้อเหลือง และเสื้อแดงจึงเป็นภาพสะท้อนความขัดแย้ง และความสับสนของประชาชนในสังคมไทยในขณะนี้ ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้จะถูกแก้ไขได้ด้วยเวลา และข้อมูลข่าวสารที่อาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ การศึกษา อันเป็นภาวะวิสัยแห่งวิวัฒนาการทางสังคม ส่วนจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนของสองพลังอำนาจคือ พลังอำนาจของฝ่ายราชสำนัก กับ พลังอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งหากราชสำนักเชื่อมั่นในอำนาจของตนอย่าง

ผิดและใช้ความรุนแรงกับประชาชนใน ภาวะที่ราชสำนักเองก็มีความแตกแยกก็จะยิ่งเร่งสถานการณ์ความมีเอกภาพในฝ่าย ประชาธิปไตยเร็วยิ่งขึ้น เพราะทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงก็ต่างหิวโหยประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยกัน และต่างก็ใฝ่ฝันที่จะเห็นการเมืองใหม่ที่งดงาม แต่ยังถูกเวทมนต์ของราชสำนักปิดบังความจริงอยู่ว่าภาพที่งดงามตามที่ใฝ่ฝัน นั้นคือภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง และภาพวาดการเมืองแห่งคุณธรรมของ ศักดินาเก่านั้น
Read More

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: